GTM debug

Clock
Skaitymo laikas: 10 min
Calendar
22.5.2024

Varginančios kelių eismo taisyklės – laikinas nuosmukis ar ilgalaikė problema?

„Kiekviena kelionė turi savo kliūtis, bet ar šios kliūtys tampa nuolatine priemone? Šis klausimas pradeda mūsų nuodugnų kelių eismo taisyklių apžvalgą, išryškinančias nuolatines kliūtis transporto sektoriuje Europoje, ypač Prancūzijoje ir Belgijoje. Šios kliūtys nėra tik atsitiktinės ar sezoninės problemos, bet atrodo, kad jos yra įsišaknijusios kasdienėje kelionėje į darbą ir atgal. Šis tyrimas ne tik išryškina tiesioginius sutrikimus, bet ir tiria platesnį poveikį miestų planavimui ir regioniniam mobilumui.

Varginančios kelių eismo taisyklės – laikinas nuosmukis ar ilgalaikė problema?

Padidintos Kelių eismo taisyklės

Nuo 2023 m. vasario mėn. transporto pramonėje pastebimai išaugo kelių patikrinimų skaičius. Daugelis pramonės atstovų mano, kad šis pokytis yra pernelyg sudėtingas. Didžioji 80 % transporto įmonių, ypač dirbančių komandiruotiems vairuotojams, išreiškė susirūpinimą, teigdamos, kad neturi pakankamai laiko surinkti reikiamų dokumentų šiems patikrinimams. Šis reguliavimo dėmesio padidėjimas ne tik sutrikdo kasdienę veiklą, bet ir kelia vairuotojų bei transporto vadybininkų netikrumą.

Nors šiais patikrinimais siekiama pagerinti kelių eismo saugumą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių, vis didėja susirūpinimas, kaip tai paveiks sklandų logistikos operacijų eigą ir efektyvumą. Pramonės ekspertai pasisako už pusiausvyrą, kuri skatina saugumą, nepažeidžiant transporto įmonių veiklos galimybių.

Pagrindinė problema

Transporto pramonė, ypač tokiose šalyse kaip Prancūzija, susiduria su dideliais iššūkiais dėl griežtų taisyklių. Prancūzija garsėja savo griežtomis taisyklėmis, įskaitant tokias, kurios neleidžia vairuotojams daryti įprastų savaitinių pertraukų savo transporto priemonėse. Be to, šios taisyklės, pagrįstos griežta vairuotojų patikra Prancūzijoje ir Belgijoje, reikalauja, kad vairuotojai periodiškai sugrįžtų į savo gimtąsias šalis. Šiomis priemonėmis siekiama rūpintis vairuotojų gerove ir užtikrinti saugumą kelyje.

Tačiau šių taisyklių nepaisymas užtraukia dideles baudas – nuo ​​750 iki 1500 eurų už pertraukų nesilaikymą, kaip nustatyta, ir dar griežtesnės – nuo ​​2000 iki 4000 eurų – už negrįžimą į gimtąją šalį prireikus. Šios baudos parodo, kaip rimtai žiūrima į šias taisykles, ir tai rodo tvirtą įsipareigojimą griežtai prižiūrėti transportavimo praktiką. Tačiau tai turi didelį poveikį lanksčiam operacijų vykdymui ir vairuotojų nepriklausomumui.

Neatitikimai ir painiavos

Per pastaruosius dvejus metus vairuotojų patikros Prancūzijoje ir Belgijoje parodė didelį transporto įstatymų taikymo nenuoseklumą, todėl sukeldami daug painiavos tarp susijusių asmenų. Transporto įmonėms ir vairuotojams dažnai reikia paaiškinti taisykles, kurios ne tik skiriasi įvairiose šalyse, bet ir skirtinguose tos pačios šalies regionuose. Dėl šios painiavos vairuotojai gali netyčia pažeisti įstatymus, o tai, daugelio nuomone, nesąžiningų baudų, kurios padidina pramonės iššūkius.

Šios problemos apsunkina sklandų transporto operacijų vykdymą ir sukelia netikrumą bei nusivylimą tiems, kurie bando laikytis šių sudėtingų taisyklių. Siekiant užtikrinti teisingumą ir sumažinti darbo krūvį, susijusį su šių taisyklių laikymusi, reikia skaidresnių ir paprastesnių taisyklių ir vykdymo.

Per dideli dokumentacijos reikalavimai

Iš jų dažnai reikalaujama pateikti dokumentus, kurie viršija tai, ko reikalauja įstatymas. Tai gali apimti tokius dalykus kaip viešbučio kvitai arba išsamūs kelionių žurnalai, kurių paprastai nereikalauja transporto įstatymai. Šie papildomi reikalavimai apsunkina patikros procesą ir padidina naštą vairuotojams, kurie turi turėti ir tvarkyti daugiau dokumentų nei būtina.

Be to, maždaug 90 % šių patikrinimų atidžiai ištiriami tachografo ir GPS duomenys, siekiant užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi transportavimo taisyklių. Šis intensyvus patikrinimas atspindi griežtą požiūrį į vykdymą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas tiksliui maršrutų ir poilsio laikotarpių taisyklių laikymuisi. Nors šiomis priemonėmis siekiama pagerinti kelių eismo saugumą ir taisyklių laikymąsi, jos taip pat gali sukelti neveiksmingumo ir padidinti vairuotojų įtampą. Tokia padėtis rodo, kad reikia iš naujo įvertinti tikrinimo procedūras, siekiant užtikrinti, kad jos būtų teisiškai tinkamos ir praktiškai įgyvendinamos transporto operacijoms.

Teisinė sistema ir gairės

Europos Komisija nustatė aiškias taisykles, kokius dokumentus reikia pateikti atliekant transportavimo patikrinimus, kad visose šalyse narėse būtų laikomasi tų pačių procedūrų. Konkrečiai, inspektoriai paprašys vairuotojo kortelės ir dabartinės ir pastarųjų 28 dienų registracijos lapų, taip pat visų rankiniu būdu pridėtų įrašų ar spaudinių, rodančių vairuotojo veiklą.

Šiais išsamiais dokumentacijos reikalavimais siekiama skatinti skaidrumą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi griežtų Europos transporto įstatymų, siekiant pagerinti kelių saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui. Aiškiai išdėstydama šiuos reikalavimus, Europos Komisija siekia pašalinti bet kokią painiavą atliekant patikrinimus, padaryti patikros procesą sklandesnį ir užtikrinti, kad visi transporto operatoriai atitiktų vienodus aukštus standartus. Ši teisinė sistema yra būtina norint užtikrinti, kad judriame ir tarpusavyje sujungtame Europos transporto sektoriuje viskas būtų tvarkinga ir veiksminga.

Sąžiningo atitikties siekimas

Europos įstatymais siekiama būti sąžiningais, nurodant, kad vairuotojai ar jų įmonės neturėtų būti baudžiami už tai, kad per patikrinimus atsitiktinai trūksta tam tikrų dokumentų. Šiais įstatymais siekiama išvengti nereikalingų sunkumų ir užkirsti kelią baudoms, kurios nėra dėl tyčinių nusižengimų. Tačiau nepaisant šių taisyklių, vis dar yra didelių spragų, kaip jos taikomos įvairiose srityse. Dažnai skiriamos griežtos nuobaudos, atrodo, neatsižvelgiant į tikras transporto operatorių pastangas laikytis taisyklių.

Šis nenuoseklumas ne tik prieštarauja sąžiningo reikalavimų laikymosi tikslui, bet ir sukuria nenuspėjamumą transporto pramonėje. Jame pabrėžiama, kad reikia nuoseklesnio vykdymo ir geresnio inspektorių mokymo, siekiant užtikrinti, kad jie tikrai suprastų įstatymus. Tai padėtų užtikrinti, kad baudos būtų skiriamos tik už tyčinius teisės pažeidimus.

Prevencinės strategijos transporto įmonėms

Transporto įmonės raginamos tobulinti savo dokumentų ir ryšių praktiką, kad galėtų veiksmingai vykdyti reguliavimo reikalavimus. Įmonės gali sumažinti taisyklių nesilaikymo ir nuobaudų riziką, sutelkdamos dėmesį į šias sritis. Pagrindiniai žingsniai yra užtikrinti, kad vairuotojai aiškiai suprastų savo pareigas, ypač būtinybę grįžti į savo gimtąsias šalis.

Taip pat svarbu, kad įmonės prieš pradedant kelionę vairuotojams pateiktų visus reikiamus dokumentus. Šis iniciatyvus požiūris ne tik padeda lengviau parodyti, kad laikomasi patikrinimų, bet ir padeda sklandžiau atlikti visą procesą, sumažinant klaidų ar nesusipratimų, dėl kurių gali būti skiriamos baudos, tikimybę. Mokymai ir reguliarūs atnaujinimai apie taisyklių pakeitimus gali dar labiau pagerinti atitiktį ir užtikrinti, kad tiek vadovybė, tiek vairuotojai visada atitiktų naujausius teisinius reikalavimus.

Apžiūros kelyje iššūkių sprendimas

Patikrinimai keliuose, kurie paprastai trunka 2–4 ​​valandas, dažnai atliekami pirmadieniais ir antradieniais. Šis laikas yra tyčinis, nukreiptas į dienas iškart po savaitgalio, kai vairuotojai galėjo likti savo transporto priemonės kabinose pažeisdami taisykles. Šiuo metu planuojant patikrinimus siekiama griežtai laikytis taisyklių, kai pažeidimai yra labiausiai tikėtini, taip padedant užtikrinti, kad būtų laikomasi transporto įstatymų ir saugos standartai visoje pramonėje.

Tačiau savaitės pradžioje atliekami patikrinimai gali sutrikdyti įprastą transporto įmonių verslo eigą, dėl to gali būti atidėtas siuntos ir tai gali turėti įtakos pristatymo laikui. Siekiant sumažinti šiuos trukdžius, įmonėms patariama peržiūrėti savo tvarkaraščius arba daugiau apmokyti vairuotojus apie poilsio taisyklių laikymosi svarbą. Aktyviai spręsdamos šias problemas, transporto įmonės gali sumažinti patikrinimų poveikį savo veiklai, tačiau vis tiek laikytis įstatymų.

Kalbos barjerų įveikimas

Prancūzų kalbos nemokantys vairuotojai prancūzų kalba atliekamų patikrinimų metu dažnai susiduria su dideliais iššūkiais, dėl kurių gali kilti nesusipratimų ir padidėti stresas. Dėl kalbos barjero vairuotojams gali būti sunku suprasti patikros detales ir tai, ko iš jų reikalaujama. Šie sunkumai gali padidinti tikimybę, kad vairuotojai netyčia ar tyčia nesilaikys taisyklių ir padidins jų stresą, ypač jei jie jaučia, kad yra nubausti už klaidas, kurių visiškai nesuvokė.

Kad išspręstų šias problemas, reguliavimo institucijos turi pasiūlyti kalbinę pagalbą, pavyzdžiui, turėti daugiakalbius inspektorius arba teikti vertimo paslaugas atliekant patikrinimus. Ši parama užtikrintų, kad visi vairuotojai turėtų sąžiningas galimybes laikytis taisyklių, ir užtikrintų teisingesnį jų vykdymą. Šių paramos sistemų įdiegimas galėtų žymiai sumažinti nuobaudų dėl komunikacijos problemų riziką ir pagerinti taisyklių veiksmingumą.

Atvejo analizė: sąžiningo elgesio užtikrinimas

Svarbiu atveju Lenkijos transporto įmonė, atlikusi eilinį patikrinimą kelyje Prancūzijoje, susidūrė su teisinėmis problemomis. Iš pradžių įmonei buvo skirta 750 eurų bauda, ​​nes buvo manoma, kad ji pažeidė poilsio taisykles. Tačiau vėliau šią baudą užginčijo ir panaikino Prancūzijos Orleano policijos teismas. Apvirtimas įvyko dėl kritinės klaidos: patikrinimo metu dėl vertimo klaidos kilo nesusipratimas dėl taisyklių laikymosi įmonėje.

Šiuo atveju pabrėžiama gyvybiškai svarbi aiškaus ir tikslaus komunikacijos vykdymo užtikrinimo veikla. Tai parodo, kodėl inspektoriams reikia prieigos prie patikimų vertimo paslaugų, kad visi aiškiai suprastų taisykles ir procedūras. Šis incidentas išryškina galimas problemas, kylančias dėl kalbos barjerų, ir primena mums, kad Europos transporto sektoriuje reikia sąžiningai ir tiksliai užtikrinti teisinį įgyvendinimą. Gerindamos komunikaciją, valdžios institucijos gali geriau išlaikyti teisingumą ir sąžiningą elgesį su visomis įmonėmis, neatsižvelgiant į jų kilmę.

DUK skyrius

Ką turėčiau žinoti apie patikrinimus keliuose?

Patikrinimai keliuose atliekami siekiant užtikrinti, kad vairuotojai ir įmonės laikytųsi transporto įstatymų. Per šiuos patikrinimus inspektoriai gali peržiūrėti jūsų dokumentus, patikrinti, ar jūsų transporto priemonėje nėra saugos problemų, ir įsitikinti, kad laikotės taisyklių dėl poilsio laikotarpių.

Kas nutiks, jei patikrinimo metu neturėsiu visų reikiamų dokumentų?

Jei patikrinimo kelyje metu pasigedote dokumentų, galite gauti baudą. Galite išvengti nuobaudų parodydami, kad trūkstami dokumentai nebuvo teisiškai reikalingi. Visgi kartais dėl netolygaus taisyklių vykdymo skiriamos baudos.

Kaip išvengti problemų atliekant patikrinimus kelyje?

Kad išvengtumėte problemų, visada turėkite reikiamus dokumentus, supraskite šalių, kuriose keliaujate, transporto įstatymus ir reguliariai susisiekite su savo transporto įmone dėl atitikties ir dokumentų tvarkymo.

Kelių kontrolės iššūkių įvaldymas: esminės transporto sėkmės strategijos

Mūsų apžvalgoje pabrėžiama, kad kelių kontrolės problemos yra nuolatinis iššūkis transporto sektoriuje. Norint gerai valdyti šiuos iššūkius, reikia gerai išmanyti vietinius įstatymus, atidžiai tvarkyti savo įmonės dokumentus ir aktyviai laikytis taisyklių. Sutelkdamos dėmesį į šias sritis, transporto įmonės gali geriau atlikti patikrinimus keliuose ir sumažinti baudų riziką, taip padėdami apsaugoti savo veiklą nuo pasikartojančių problemų pramonėje.

Užregistruoti paskelbtus vairuotojus

Reikia pagalbos laikantis minimalaus atlyginimo taisyklių?

Būdami pasaulinių transporto paslaugų ekspertai, galime padėti jums orientuotis pagal būtinas kiekvienos šalies taisykles ir išvengti baudų.

Bendradarbiaujant su Move Expert, Eurowag siūlo visiškai automatizuotą internetinį sprendimą, leidžiantį registruoti paskirtus vairuotojus ir gauti elektroninius sertifikatus visoje Europos Sąjungoje. Eikite į savo klientų portalo skyrių Partnerių paslaugos ir užsiregistruokite internetu.